Verwachtingen

  • Ik struggle met het vinden of het houden van werk -  werkbaar werk vinden 
  • Ik heb het gevoel gecontroleerd te worden -  meer autonomie ervaren
  • mijn leven is niet boeiend - zinvol werk- en of vrije tijd
  • Ik heb de idee mijn tijd te verdoen - boeiend ouder worden 
  • Ik heb de idee dat ik niet leef zoals ik ben - worden wie je bent 
  • Ik voel me vast zitten, ik mis frisse ideeën - opnieuw inspiratie krijgen om iets nieuws te doen 

Inspiratie en creativiteit: Ik leg tijdens het gesprek graag linken met teksten en beelden die inspirerend kunnen zijn. Je kan ook zelf materiaal inbrengen om het gesprek te ondersteunen. 

Positief: uiteraard maak je geen afspraak omdat alles goed gaat, je wilt graag iets opgelost zien. Ik ervaar dat een positieve aanpak met hier en daar wat humor stimulerend kan zijn bij het oplossen van een probleem. 

Oplossings- en resultaatgericht: Ik hou van een positieve benadering en duurzame resultaten. Dat vraagt een benadering die op motivatie focust. 

Een brede kijk: Ik vond het altijd belangrijk om mezelf niet te beperkten tot één expertise of één sociaal milieu. Vanuit diverse perspectieven wil ik een project of een thema benaderen om tot een creatieve oplossing te komen. 

Nazorg: Ik voel me betrokken dus je blijft welkom om ervaringen te delen of om te overleggen.